Varför firar vi nyår?

Det kan bara vara ett enkelt svar på detta. Naturligtvis för att vi vill skåla och festa in det nya året. Ytterligare en anledning till fest, fylla och stök. Nej, det kan ju finnas en till. Det kan vara så att vi vill välkomna det nya året, och avsluta det gamla. Vad är då inte bättre än att ha en fest.

Nej. Så enkelt är det inte. Nyår kan firas vid olika tider, och av olika anledningar beroende på vilken kalender vi använder och vad vi har för religionsanknytning.

Så firas modernt nyår i stora delar av västvärlden

I stora delar av västvärlden så lever vi efter den gregorianska kalendern, så också i Sverige, och har då vårt årsskifte mellan 31:a december och 1:a januari. Där 1:a januari oftast är en helgdag då flaggorna står högt i skyn. Varför vi firar nyår i Sverige kommer från den kristna traditionen, som tidigare var förbehållet de kristna kyrkorna vilka firade nyåret efter Maria bebådelsedag den 25 december. 500 år efter Kristus, så ändrades denna dag till vad vi firar idag till den 1:a januari. Då ansågs det naturligt att fira åttonde dagen till minne av Jesu omskärelse och dop.

Nu mera tänker vi inte mycket på det i vårt nyårsfirande, utan det firas som en högtid där vi äter speciellt fin mat och är extra finklädda.

I andra kulturer och länder så används andra kalendrar, och nyåret kan ha en helt annan betydelse än vad den har i vårt land. Hur som helst så är nyåret, när det än infaller, oftast en stor dag med mycket förberedelser och eventuella fester och evenemang i flera dagar både före och efter nyåret.

För att få reda på mera om vårt svenska nyår, eller ta reda på vad som händer med nyåret och varför det firas i andra länder och kulturer så kan du klicka här.