Världens mest ovanliga kalendrar – Utforska några av de mest unika och udda kalendersystemen som används runt om i världen.


Kalendrar har spelat en avgörande roll i mänsklighetens historia, och har varit avgörande för att strukturera vårt liv, hålla reda på årstiderna och organisera sociala händelser. Men medan den gregorianska kalendern är den mest allmänt använda idag, finns det ett antal andra kalendarsystem runt om i världen som är lika unika och fascinerande. I denna artikel ska vi utforska några av de mest ovanliga kalendrarna från hela världen.

Mayakalendern – En cyklisk tolkning av tiden

En av de mest kända ovanliga kalendrarna är Mayakalendern, som användes av Mayafolket i Centralamerika. Till skillnad från vår linjära uppfattning om tid, såg mayafolket tiden som cyklisk. De hade ett komplext system med flera cykler, inklusive en 260-dagars religiös kalender och en 365-dagars solkalender. Dessa två kalendrar skulle synkroniseras var 52:e år, vilket var ett viktigt tillfälle för firande.

Balinesiska Pawukonkalendern – Ett orkestrerat system av veckor

På den indonesiska ön Bali används en komplex kalender som kallas Pawukonkalendern. Denna kalender använder ett system av sju olika ”veckor”, som varierar i längd från en till tio dagar. Alla dessa veckor löper samtidigt och oberoende av varandra, vilket skapar en kontinuerligt skiftande mönster av dagar.

Isländska vikingakalendern – År av två årstider

En annan unik kalender kommer från det nordiska landet Island. Vikingarna som bosatte sig på ön använde en kalender baserad på månens cykler, där året delades in i två årstider – sommar och vinter. Enligt denna kalender börjar sommaren på den första torsdagen efter den 18 april och vintern sex månader senare.

Nepalesiska kalendern – En levande forntida kalender

I Himalaya använder folk i Nepal en lunisolarkalender som kallas Bikram Sambat. Denna kalender är unik på så sätt att den för närvarande är det äldsta levande kalendarsystemet i världen, daterat till 57 år före den gregorianska kalendern. Det är också det officiella kalendersystemet i Nepal.

Zoroastriska kalendern – En länk till det förflutna

Zoroastrismen, en forntida religion från Persien, använder också en unik kalender. Denna kalender är baserad på 12 månader om 30 dagar var, följt av fem (eller sex på skottår) ”epagomenal” dagar, dagar som ligger utanför den ordinarie kalendern. Denna kalender har justerats flera gånger genom historien, men är fortfarande i bruk bland zoroastrianer.

Aboriginernas tidsskala – Tid genom historier

Australiens aboriginer har en annorlunda uppfattning om tid, som sträcker sig långt tillbaka genom generationer av muntlig historia. Istället för att segmentera tiden i dagar, månader och år, berättar de tid genom berättelser och händelser, vilket skapar en ”tidlös” uppfattning om tiden.

Detta är bara några exempel på de fascinerande och ovanliga kalendrarna från hela världen. Trots att de kan skilja sig mycket från den gregorianska kalendern, spelar de alla en viktig roll i sina respektive kulturer och ger oss en djupare förståelse för mänsklighetens sätt att tolka tid och liv.