Hur många sekunder är det på ett år? Och andra liknande mätetal

Hur många sekunder är det på ett år? Och andra liknande mätetal illustration

Tid är en märklig storhet som vi ständigt refererar till i vår vardag. Vi planerar vårt liv i timmar, minuter och sekunder och blir ofta fascinerade av den massiva skalan av tiden i större sammanhang. Ett intressant sätt att närma sig tidens omfattning är att fråga sig hur många sekunder det finns på ett år. … Läs mer