Vad är skillnaden mellan am och pm?

För att organisera och kommunicera tid på ett effektivt sätt har människan utvecklat olika system för att dela in och ange klockslag. Ett av de mest använda systemen, särskilt i engelskspråkiga länder, är det 12-timmars klocksystemet som använder beteckningarna am och pm. Denna artikel förklarar vad dessa termer betyder och hur de skiljer sig åt samt ger en inblick i deras ursprung och hur de relaterar till det 24-timmars system som är standard i bland annat Sverige.

Vad betyder am och pm

Termerna am och pm är förkortningar från latinets ”ante meridiem” och ”post meridiem”, som översätts till ’före middag’ respektive ’efter middag’. Dessa termer används för att precisera vilken halva av dygnet en specifik tidpunkt avser. I det 12-timmars klocksystemet börjar en ny cykel vid midnatt (12 am) och löper till middagstid, 12:00 på dagen (12 pm), för att sedan starta en ny cykel som varar fram till midnatt igen.

Användningen av am och pm i vardagen

I länder där det 12-timmarsformatet är standard används am och pm för att skilja på morgon- och eftermiddagstid. Detta betyder att all tid från midnatt till och med förmiddagen betecknas med am (00:01 till 11:59), medan tiden från middag till strax innan nästa midnatt angivs som pm (12:00 till 23:59). Det är särskilt viktigt när man ska ställa väckarklockan, boka möten eller kommunicera med personer i olika tidszoner för att undvika missförstånd kring vilken del av dygnet som avses.

Historisk bakgrund till tidsindelningen

Det 12-timmars klocksystemet med am och pm har en lång historia och dess ursprung kan spåras tillbaka till antikens Egypten. Egyptierna delade in dagen och natten i tolv timmar varje, vilket var praktiskt då de kunde använda solure och vattenur för tidsangivelse. Det var dock först i och med den romerska tidsindelningen som termerna ante meridiem och post meridiem blev vanligt förekommande för att markera tid före respektive efter solens högsta punkt på himlen.

Fördelar och nackdelar med de olika systemen

Det finns både fördelar och nackdelar med att använda det 12-timmars klocksystemet med am och pm jämfört med det 24-timmars system som är standard i många andra länder, inklusive Sverige. En fördel är att det är ett system som många är vana vid och tycker är lättare att förstå. Nackdelen är att det kan orsaka förvirring, särskilt i internationell kommunikation, och det kräver också att man anger antingen am eller pm för att specificera tiden korrekt. Däremot är det 24-timmars systemet entydigt och minskar risken för missförstånd, men det kan upplevas som mindre intuitivt för personer som är uppväxta med det 12-timmarsbaserade systemet. För att sammanfatta är am och pm identifierare som används inom det 12-timmars klocksystemet för att klarlägga vilken halva av dygnet man syftar till, och deras betydelse är djupt rotad i historiska tidsangivelsemetoder. Oavsett vilket system man föredrar är det dock alltid viktigt att vara tydlig och korrekt i sin kommunikation av tider för att undvika missförstånd och misstag.